Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ศูนย์ศึกษาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
วิภาวิทยาเวาลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
ภาษาและดนตรีพัฒนาศาสตร์ศิลป์
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
สอนภาษาภัสสรา
วิชาชีพ
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
5
กวดวิชาบ้านภัทรภูมิ
กวดวิชา
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
6
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา รัชโยธิน
กวดวิชา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
7
กวดวิชาซุ้มตรรกะ
กวดวิชา
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
8
เสริมทักษะเดอะคริสตัล
กวดวิชา
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
9
กวดวิชาวัฒนาสวัสดิ์
กวดวิชา
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
10
จินตศิลป์การดนตรี
กวดวิชา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
11
สอนภาษาพระพร
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
12
กวดวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ชัชชัย วงเวียนใหญ๋
กวดวิชา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
สอนศิลปะและภาษาเศรษญฐปัญญา
วิชาชีพ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
14
ดินสอสีสอนศิลปะและออกแบบ
ศิลปะและกีฬา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
15
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา สยามพารากอน
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
16
กวดวิชาบุญญารัศมิ์
กวดวิชา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
17
กวดวิชาณัฏฐ์ชุดา
กวดวิชา
จอมทอง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
18
สวัสดีการบริบาล
วิชาชีพ
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
19
ศิลปะศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร
วิชาชีพ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
20
กรรณะพันธ์
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
เฉลิมวิทย์
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
กวดวิชาบูรณาการพัฒนาภาษาและคิดคำนวณ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
23
ภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
กรุงธนธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
เกียรติศักดิ์
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
พิทักษ์ศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
วัฒนศิริธนบุรี (ธนวัฒน์ศึกษา)
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
เดโชเจริญวุฒิ เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
เดอะติวเตอรื รัชโยธิน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
พัฒนาการพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
ภาษาอังกฤษพิงกุ
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
กวดวิชาจารุพัชร์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
33
กวดวิชาศิรพร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
34
ภาษาอังกฤษสยาม
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
35
กวดวิชาภัททวุฒิ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
โลกใหม่ทางการศึกษา บางแค
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
37
สอนภาษาต่างประเทศ สีลม
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
38
ภาษากวดวิชานิรุต
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
39
ภาษาพระโขนง
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
40
สอนภาษาบอสตั้น ไบร์ท สีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ] 442 [ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024