Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ศูนย์ศึกษาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
วิภาวิทยา เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
ภาษาและดนตรีพัฒนาศาสตร์ศิลป์
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
สอนภาษาภัสสรา
วิชาชีพ
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
5
กวดวิชาบ้านภัทรภูมิ
กวดวิชา
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
6
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา รัชโยธิน
กวดวิชา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
7
กวดวิชาซุ้มตรรกะ
กวดวิชา
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
เสริมทักษะเดอะคริสตัล
กวดวิชา
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
9
กวดวิชาวัฒนาสวัสดิ์
กวดวิชา
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
10
จินตศิลป์การดนตรี
กวดวิชา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
11
สอนภาษาพระพร
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
12
กวดวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชัชชัย วงเวียนใหญ่
กวดวิชา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
ภาษาเศรษฐปัญญา
วิชาชีพ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
14
ดินสอสีสอนศิลปะและออกแบบ
ศิลปะและกีฬา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
15
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา สยามพารากอน
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
16
กวดวิชาบุญญารัศมิ์
กวดวิชา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
17
กวดวิชาณัฏฐ์ชุดา
กวดวิชา
จอมทอง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
18
สวัสดีการบริบาล
วิชาชีพ
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
19
ศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร
วิชาชีพ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
20
กรรณะพันธ์
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
เฉลิมวิทย์
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
กวดวิชาบูรณาการพัฒนาภาษาและคิดคำนวณ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
23
ภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
24
กรุงธนธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
เกียรติศักดิ์
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
พิทักษ์ศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
วัฒนศิริธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
เดโชเจริญวุฒิ เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
เดอะติวเตอร์ รัชโยธิน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
พัฒนาการพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
31
ภาษาอังกฤษพิงกุ
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
กวดวิชาจารุพัชร์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
กวดวิชาศิรพร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
34
ภาษาอังกฤษสยาม
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
35
กวดวิชาภัททวุฒิ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
โลกใหม่ทางการศึกษา บางแค
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
37
สอนภาษาต่างประเทศ สีลม
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
38
ภาษากวดวิชานิรุตติ
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
39
ภาษาพระโขนง
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
สอนภาษาบอสตั้น ไบรท์ สีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ] 442 [ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024