Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลประเสริฐสุข
สามัญศึกษา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
2
ระพีวิทยา
สามัญศึกษา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
3
เทพประสิทธิ์วิทยา
สามัญศึกษา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
4
สิงห์สมุทร
สามัญศึกษา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
5
อนุบาลดวงใจ
สามัญศึกษา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
6
สุรศักดิ์วิทยา
สามัญศึกษา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
7
อนุบาลปทุมวิทย์
สามัญศึกษา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
8
ภาษาและสีสวย
นานาชาติ
ศรีราชา ชลบุรี
เลิกกิจการ
9
กวดวิชาพัทยาติวเตอร์
กวดวิชา
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
10
จูเนียร์ อาร์ แอนด์ มิวสิค
ศิลปะและกีฬา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
11
กวดวิชาสหพัฒน์ ติวเตอร์
กวดวิชา
ชลบุรี
เปิดปกติ
12
กวดวิชาศิริปัญญา
กวดวิชา
ชลบุรี
เปิดปกติ
13
อิศราภรณ์
กวดวิชา
นิคมพัฒนา ระยอง
เปิดปกติ
14
เสริมทักษะการเรียนรู้ ระยอง
วิชาชีพ
ระยอง
เลิกกิจการ
15
บำรุงวิทยา
สามัญศึกษา
จันทบุรี
ตรวจสอบสภาพ
16
อนุบาลรัตนศึกษา
สามัญศึกษา
จันทบุรี
ตรวจสอบสภาพ
17
อนุบาลปรัชฌาอนุสรณ์
สามัญศึกษา
จันทบุรี
ตรวจสอบสภาพ
18
ประศาสน์วิทยา
สามัญศึกษา
จันทบุรี
ตรวจสอบสภาพ
19
คอมพิวเตอร์จันทบุรี
วิชาชีพ
จันทบุรี
หยุดสอน
20
กวดวิชาวรรณวิทย์
กวดวิชา
จันทบุรี
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาวิทยวัฒน์
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เปิดปกติ
22
ปัญญาทิพย์วิทยา
สามัญศึกษา
ตราด
ตรวจสอบสภาพ
23
เด่นรัตน์อนุบาล
สามัญศึกษา
ตราด
ตรวจสอบสภาพ
24
สอนภาษาอังกฤษสุธาทิพย์
กวดวิชา
เมืองตราด ตราด
เลิกกิจการ
25
อนุกูลพิทยา
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
ตรวจสอบสภาพ
26
กงลิบซือง้วน
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
ตรวจสอบสภาพ
27
หนานเฉียวเสี่ยวเสเสี้ยง
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
ตรวจสอบสภาพ
28
อนุบาลศิริพัฒน์
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
ตรวจสอบสภาพ
29
อาทรวิทยา
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
ตรวจสอบสภาพ
30
ศรีภูมิปฐมวัย
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
ตรวจสอบสภาพ
31
มัธยมวัดต้นโพธิ์ศรี มหะโพธิ์
ปราจีนบุรี
ตรวจสอบสภาพ
32
อนุบาลพรพงษ์กุล
สามัญศึกษา
ปราจีนบุรี
ตรวจสอบสภาพ
33
อนุบาลศุภวิทย์
สามัญศึกษา
ปราจีนบุรี
ตรวจสอบสภาพ
34
นิตยาวิทยา
สามัญศึกษา
ปราจีนบุรี
ตรวจสอบสภาพ
35
อนุบาลชุมชนพัฒนา
สามัญศึกษา
ปราจีนบุรี
ตรวจสอบสภาพ
36
อนุบาลประพิศวิทยา
สามัญศึกษา
ปราจีนบุรี
ตรวจสอบสภาพ
37
นายกวัฒนากรวัดเลชธรรมกิตติ์
สามัญศึกษา
นครนายก
ตรวจสอบสภาพ
38
นายกวัฒนากร วัดผึ่งคลอง
สามัญศึกษา
นครนายก
ตรวจสอบสภาพ
39
อนุบาลดวงแก้ว
สามัญศึกษา
นครนายก
ตรวจสอบสภาพ
40
นายกวัฒนากร ปากพลี
สามัญศึกษา
นครนายก
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ] 445 [ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024