Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลประเสริฐสุข
สามัญศึกษา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
2
ระพีวิทยา
สามัญศึกษา
ชลบุรี
เลิกกิจการ
3
เทพประสิทธิ์วิทยา
สามัญศึกษา
ชลบุรี
เลิกกิจการ
4
สิงห์สมุทร
สามัญศึกษา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
5
อนุบาลดวงใจ
สามัญศึกษา
ชลบุรี
เลิกกิจการ
6
สุรศักดิ์วิทยา
สามัญศึกษา
ชลบุรี
เลิกกิจการ
7
อนุบาลปทุมวิทย์
สามัญศึกษา
ชลบุรี
ตรวจสอบสภาพ
8
ภาษาและสีสวย
นานาชาติ
ศรีราชา ชลบุรี
เลิกกิจการ
9
กวดวิชาพัทยาติวเตอร์
กวดวิชา
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
10
จูเนียร์ อาร์ แอนด์ มิวสิค
ศิลปะและกีฬา
ชลบุรี
เปิดปกติ
11
กวดวิชาสหพัฒน์ ติวเตอร์
กวดวิชา
ชลบุรี
เปิดปกติ
12
กวดวิชาศิริปัญญา
กวดวิชา
ชลบุรี
เปิดปกติ
13
อิศราภรณ์
กวดวิชา
นิคมพัฒนา ระยอง
เปิดปกติ
14
เสริมทักษะการเรียนรู้ ระยอง
วิชาชีพ
ระยอง
เลิกกิจการ
15
บำรุงวิทยา
สามัญศึกษา
จันทบุรี
เลิกกิจการ
16
อนุบาลรัตนศึกษา
สามัญศึกษา
จันทบุรี
เปิดปกติ
17
ปรัชฌาอนุสรณ์
สามัญศึกษา
จันทบุรี
เลิกกิจการ
18
ประศาสน์วิทยา
สามัญศึกษา
จันทบุรี
ตรวจสอบสภาพ
19
คอมพิวเตอร์จันทบุรี
วิชาชีพ
จันทบุรี
เลิกกิจการ
20
กวดวิชาวรรณวิทย์
กวดวิชา
จันทบุรี
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาวิทยวัฒน์
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เปิดปกติ
22
ปัญญาทิพย์วิทยา
สามัญศึกษา
ตราด
เลิกกิจการ
23
เด่นรัตน์อนุบาล
สามัญศึกษา
ตราด
เลิกกิจการ
24
สอนภาษาอังกฤษสุธาทิพย์
กวดวิชา
เมืองตราด ตราด
เลิกกิจการ
25
อนุกูลพิทยา
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
เลิกกิจการ
26
กงลิบซือง้วน
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
ตรวจสอบสภาพ
27
หนานเฉียวเสี่ยวเสเสี้ยว
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
เลิกกิจการ
28
อนุบาลศิริพิพัฒน์
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
เลิกกิจการ
29
อาทรวิทยา
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
เลิกกิจการ
30
ศรีภูมิปฐมวัย
สามัญศึกษา
ฉะเชิงเทรา
เลิกกิจการ
31
มัธยมวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
เลิกกิจการ
32
อนุบาลพรพงษ์กุล
สามัญศึกษา
ปราจีนบุรี
ตรวจสอบสภาพ
33
อนุบาลศุภวิทย์
สามัญศึกษา
ปราจีนบุรี
ตรวจสอบสภาพ
34
นิตยาวิทยา
สามัญศึกษา
ปราจีนบุรี
เลิกกิจการ
35
อนุบาลชุมชนพัฒนา
สามัญศึกษา
ปราจีนบุรี
ตรวจสอบสภาพ
36
อนุบาลประพิศวิทยา
สามัญศึกษา
ปราจีนบุรี
เลิกกิจการ
37
นายกวัฒนากรวัดเลขธรรมกิตติ์
สามัญศึกษา
นครนายก
เลิกกิจการ
38
นัซรุดดีน
สามัญศึกษา
นครนายก
เปิดปกติ
39
อนุบาลดวงแก้ว
สามัญศึกษา
นครนายก
เลิกกิจการ
40
นายกวัฒนากร ปากพลี
สามัญศึกษา
นครนายก
เลิกกิจการ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ] 445 [ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024