Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ว่าง
สามัญศึกษา
นครนายก
ตรวจสอบสภาพ
2
กรพิทักษ์วิทยา
สามัญศึกษา
สระแก้ว
ตรวจสอบสภาพ
3
ว่าง
สระแก้ว
ตรวจสอบสภาพ
4
ก้าวหน้าคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
อรัญประเทศ สระแก้ว
เปิดปกติ
5
สอนตัดเสื้อกุลนารี
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เลิกกิจการ
6
พรหมสถิตย์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ปักธงชัย นครราชสีมา
เลิกกิจการ
7
กวดวิชาสุขสำราญ
นครราชสีมา
ตรวจสอบสภาพ
8
กวดวิชากอบเดช
กวดวิชา
นครราชสีมา
เปิดปกติ
9
สีมาบริรักษ์
วิชาชีพ
นครราชสีมา
เปิดปกติ
10
กวดวิชาครูตู่
นครราชสีมา
ตรวจสอบสภาพ
11
เทียมทัศน์พิมพ์ดีด
กวดวิชา
อุบลราชธานี
เลิกกิจการ
12
วังวิทยากวดวิชา
อุบลราชธานี
เลิกกิจการ
13
วรรณทิพย์การบริบาล
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
14
มารีย์แก้งคร้อ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
แก้งคร้อ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
15
ดนตรี เดอะเปียนิสต์
ชัยภูมิ
ตรวจสอบสภาพ
16
อนุบาลณัฐพันธุ์ 4
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ชุมแพ ขอนแก่น
เลิกกิจการ
17
ดนตรีวรรณกานต์
ศิลปะและกีฬา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
18
สอนภาษาพันธสัญญา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
19
ชินคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พล ขอนแก่น
เลิกกิจการ
20
กวดวิชาวรปรัชญ์ปุญญพัฒน์
กวดวิชา
ขอนแก่น
เปิดปกติ
21
กวดวิชาภูสิริ
กวดวิชา
ขอนแก่น
เปิดปกติ
22
สอนตัดเสื้อเสริมสวยเมธาวี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-245993
เปิดปกติ
23
วิชาชีพพิมพ์ดีดหนองหาน
วิชาชีพ
หนองหาน อุดรธานี
เลิกกิจการ
24
ฝึกอาชีพเรือนพิไล
วิชาชีพ
กุมภวาปี อุดรธานี 042-203095
เปิดปกติ
25
มารดาพิทักษ์วิทยา
สามัญศึกษา
เลย
ตรวจสอบสภาพ
26
ไชยศรีวิทยา
สามัญศึกษา
เลย
ตรวจสอบสภาพ
27
ไมตรีจิตรคริสเตียนวังสะพุง
สามัญศึกษา
เลย
ตรวจสอบสภาพ
28
ประจันตวิทยา
สามัญศึกษา
เลย
ตรวจสอบสภาพ
29
กวดวิชาเล็ทซี
กวดวิชา
เมืองเลย เลย
เปิดปกติ
30
สอนนวดไทยสปาหนองคาย
วิชาชีพ
เมืองหนองคาย หนองคาย
เปิดปกติ
31
กวดวิชา มายด์ แอนด์ เบรน เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เชียงยืน มหาสารคาม
เลิกกิจการ
32
กวดวิชาพรชัยวิชชาลัย
กวดวิชา
ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
33
กวดวิชาฟิสิกส์เซ้นเตอร์
กวดวิชา
เมืองนครพนม นครพนม
เปิดปกติ
34
กวดวิชาออเรนจ์โฮม
กวดวิชา
เมืองนครพนม นครพนม
เปิดปกติ
35
คำชะอีพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
คำชะอี มุกดาหาร
หยุดสอน
36
สารสาสน์วิเทศล้านนา
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
37
สอนตัดผมชายทวีพัฒน์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
38
อาลัมภางค์เทควันโด
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
39
วิชาชีพธานินธร์ ลำปาง
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 54222314
เปิดปกติ
40
ชัยรัตน์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 217350
ตรวจสอบสภาพ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ] 446 [ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024