Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนตัดเสื้อเหรียญทอง
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 325462
เลิกกิจการ
2
ภารดานุสรณ์
สามัญศึกษา
อุตรดิตถ์
ตรวจสอบสภาพ
3
ไมตรีจิตรคริสเตียนศึกษา 2
สามัญศึกษา
อุตรดิตถ์
ตรวจสอบสภาพ
4
ไมตรีจิตรคริสเตียนศึกษา
สามัญศึกษา
อุตรดิตถ์
ตรวจสอบสภาพ
5
ปัญญาวิชญ์
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
6
อนุบาลวัดห้วยไคร้ใหม่
อ1-อ3
เชียงราย
ตรวจสอบสภาพ
7
เอสซีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เชียงราย
เปิดปกติ
8
ไม้ยาพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย
ตรวจสอบสภาพ
9
สุริยะพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
พญาเม็งราย เชียงราย
เลิกกิจการ
10
กวดวิชา บี ที แอล สตั้ดดี้โฮม
เชียงราย
ตรวจสอบสภาพ
11
ศิลปะการต่อสู่หนองบัวเทควันโด
ศิลปะและกีฬา
หนองบัว นครสวรรค์
เลิกกิจการ
12
กวดวิชาเบญญสิทธิ์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เลิกกิจการ
13
กวดวิชาบ้านครูวารีย์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เปิดปกติ
14
อนุบาลผ่องวิทยา
สามัญศึกษา
อุทัยธานี
ตรวจสอบสภาพ
15
อนุศิษย์วิทยา
สามัญศึกษา
อุทัยธานี
ตรวจสอบสภาพ
16
พณิชยการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
พรานกระต่าย กำแพงเพชร
ตรวจสอบสภาพ
17
ดนตรีขวัญนคร
กวดวิชา
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เปิดปกติ
18
กวดวิชาต้นกล้า
กวดวิชา
สวรรคโลก สุโขทัย
เลิกกิจการ
19
รัชดาวิทยา
กวดวิชา
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เปิดปกติ
20
พิมพ์ดีดบางมูลนาก
วิชาชีพ
บางมูลนาก พิจิตร
ตรวจสอบสภาพ
21
กวดวิชาไบร์ทติวเตอร์
กวดวิชา
หล่มสัก เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
22
เสริมสวยงามศรี
วิชาชีพ
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 56711077
เปิดปกติ
23
ดวงดาวการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เลิกกิจการ
24
ป้วยฮั้ว
สามัญศึกษา
นครปฐม
ตรวจสอบสภาพ
25
ปฐมรัก
สามัญศึกษา
นครปฐม
ตรวจสอบสภาพ
26
อนุบาลสมบูรณ์วิทยา
สามัญศึกษา
นครปฐม
ตรวจสอบสภาพ
27
เพิ่มวิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา
นครปฐม
ตรวจสอบสภาพ
28
อนุบาลเอกดรุณ
สามัญศึกษา
นครปฐม
ตรวจสอบสภาพ
29
อนุบาลเลิศวุฒิ
สามัญศึกษา
นครปฐม
ตรวจสอบสภาพ
30
เรืองวิทย์วิทยา
สามัญศึกษา
นครปฐม
ตรวจสอบสภาพ
31
อนุบาลกาญจน์วลี
สามัญศึกษา
นครปฐม
ตรวจสอบสภาพ
32
กวดวิชาอาจารย์กิ๊ก
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
33
กวดวิชาสอนภาษาหอสมุด
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
34
กวดวิชาธรณธรรม
กวดวิชา
นครชัยศรี นครปฐม
เปิดปกติ
35
อนุบาลพรประเสริฐ
สามัญศึกษา
สมุทรสาคร
ตรวจสอบสภาพ
36
ตรงจิตรวิทยา
สามัญศึกษา
สมุทรสาคร
ตรวจสอบสภาพ
37
อนุบาลสกลวิทยา
สามัญศึกษา
สมุทรสาคร
ตรวจสอบสภาพ
38
ปฐมพรพิทยา
สามัญศึกษา
สมุทรสาคร
ตรวจสอบสภาพ
39
ทิพย์อักษรวิทยา
สามัญศึกษา
สมุทรสาคร
ตรวจสอบสภาพ
40
ทัศนะธรรมวิทยา
สามัญศึกษา
สมุทรสาคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ] 447 [ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024