Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
บ้านปัญญา
กวดวิชา
สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
2
กวดวิชาบ้านครูโน้ต
กวดวิชา
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
เปิดปกติ
3
พัฒนาทักษะและภาษา ปราณบุรี
วิชาชีพ
ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เปิดปกติ
4
สอนภาษาอินไซท์ อิงลิช(หัวหิน)
วิชาชีพ
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
เปิดปกติ
5
สอนภาษาศาสตร์ศิลป์
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
เปิดปกติ
6
อิสรานุสรณ์
กระบี่
ตรวจสอบสภาพ
7
โภคาพาณิชย์นุกูล
กระบี่
ตรวจสอบสภาพ
8
สังข์ทองวิทยา
กระบี่
ตรวจสอบสภาพ
9
อนุบาลหนองทะเล
กระบี่
ตรวจสอบสภาพ
10
ธนพัฒนาปัญญาเลิศ
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
11
พุทธบุตร
สามัญศึกษา
สุราษฎร์ธานี
ตรวจสอบสภาพ
12
อนุบาลเขื่อนเชียวหลาน
สามัญศึกษา
สุราษฎร์ธานี
ตรวจสอบสภาพ
13
วิชาธรบ้านแม่น้า
สามัญศึกษา
สุราษฎร์ธานี
ตรวจสอบสภาพ
14
อนุบาลสวนสารภี
สามัญศึกษา
สุราษฎร์ธานี
ตรวจสอบสภาพ
15
ธรรมานุสรณ์
สามัญศึกษา
สุราษฎร์ธานี
ตรวจสอบสภาพ
16
กวดวิชาและภาษาไอที แอนด์ แอล
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-212142
เปิดปกติ
17
กวดวิชาปัจจศิริ
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
หยุดสอน
18
ไทยเทควันโดสุราษฎร์ธานี
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เลิกกิจการ
19
กวดวิชาเดอะจีเนียส อะคาเดมี
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
20
กวดวิชากานตรัตน์
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
21
ชุมพรพัฒนาภาษา
วิชาชีพ
เมืองชุมพร ชุมพร
เลิกกิจการ
22
กวดวิชาบ้านครู
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
23
กวดวิชาณัฐฐนันท์
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
24
กวดวิชาบ้านครูแอ้
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
25
ทุ่งลุงวิทยา
สามัญศึกษา
สงขลา
ตรวจสอบสภาพ
26
กาญจน์บัว
สามัญศึกษา
สงขลา
ตรวจสอบสภาพ
27
ตายุดตอลีบีน
สงขลา
ตรวจสอบสภาพ
28
ทักษิณยานยนต์
วิชาชีพ
สะเดา สงขลา
เปิดปกติ
29
ดนตรี ศิลปะ และการออกแบบ เพอร์เฟคพิช
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
30
เสริมปัญญา (กวดวิชา MAX)
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
31
กวดวิชาวิทยานุสรณ์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
32
วันทูวัน หาดใหญ่
กวดวิชา
อ1-ม3
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
33
ห้วยยอดวิทยา
ตรัง
ตรวจสอบสภาพ
34
สุทธิลักษณ์
ตรัง
ตรวจสอบสภาพ
35
สอนภาษามู่หลาน ตรัง
วิชาชีพ
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
36
ราษฎร์มัธยมเรืองศิลป์
สามัญศึกษา
พัทลุง
ตรวจสอบสภาพ
37
อังศนาศึกษา
สามัญศึกษา
พัทลุง
ตรวจสอบสภาพ
38
สอนภาษาอังกฤษเป็นเลิศ
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 813281070
เปิดปกติ
39
โฆษิตอนุสรณ์
สามัญศึกษา
ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
40
สมานยานยนต์
เมืองปัตตานี ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ] 448 [ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024