Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
จีเนียส มิวสิค
ศิลปะและกีฬา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
2
ฟิตแฟคมวยไทย (ขอนแก่น)
ศิลปะและกีฬา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
3
กาญจนวัฒน์การกีฬา
ศิลปะและกีฬา
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
4
บ้านภาษาพัฒน์
วิชาชีพ
ปากช่อง นครราชสีมา
เปิดปกติ
5
ศรีชีวันวิทยา
สามัญศึกษา
รามัน ยะลา 0862908600
เปิดปกติ
6
รัศมีอิสลามวิทยา
สามัญศึกษา
กรงปินัง ยะลา 0937591230
เปิดปกติ
7
ศรัทธาวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา
รามัน ยะลา 0819697050
เปิดปกติ
8
จิตพิมล
สามัญศึกษา
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0812801615
เปิดปกติ
9
รัตน์ฉัตร
สามัญศึกษา
บ้านไผ่ ขอนแก่น
เปิดปกติ
10
เสริมทักษะภาษาอังกฤษณวรรณิศา
เสริมทักษะชีวิต
บางพลี สมุทรปราการ 0210516669-70
เปิดปกติ
11
บูรณศาสน์อิสลามวิทยา
สามัญควบคู่อิสลาม
รือเสาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
12
ฝึกอาชีพณภัทร
วิชาชีพ
เมืองหนองคาย หนองคาย
เปิดปกติ
13
กวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน หนองคาย
กวดวิชา
เมืองหนองคาย หนองคาย 042464545
เปิดปกติ
14
ภาษาบูพา สุพรรณบุรี
วิชาชีพ
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เปิดปกติ
15
สอนขับรถไอดี ไดร์ฟเวอร์ มหาสารคาม
วิชาชีพ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
16
ดี-เดย์การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
17
เพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์
สามัญศึกษา
สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 0848062934
เปิดปกติ
18
สอนขับรถพรถวิลมอเตอร์
วิชาชีพ
สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
19
กวดวิชาปัญญาอนันต์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
20
อนุบาลสมบัติวิทย์
สามัญศึกษา
เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 0885151094
เปิดปกติ
21
ดนตรีบุรีรัมย์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เปิดปกติ
22
สอนภาษาอุษาวิทยา
วิชาชีพ
ท่ายาง เพชรบุรี
เปิดปกติ
23
ศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรี
วิชาชีพ
สามชุก สุพรรณบุรี
เปิดปกติ
24
สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
สามัญศึกษา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
25
เพชรน้ำหนึ่ง
สามัญศึกษา
เมืองยโสธร ยโสธร
เปิดปกติ
26
สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
สามัญศึกษา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
27
อ้ามานะห์ศึกษาศาสน์
สามัญศึกษา
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
28
รัศมีธรรมวิทยา
สามัญศึกษา
เทพา สงขลา 0828291759
เปิดปกติ
29
วลัยลักษณ์นวดแผนไทย
วิชาชีพ
สันป่าตอง เชียงใหม่
เลิกกิจการ
30
อนุบาลเลิศประชา
สามัญศึกษา
ยะหริ่ง ปัตตานี
เปิดปกติ
31
เพลินจิตพัฒนา
สามัญศึกษา
ภูเรือ เลย
เปิดปกติ
32
อิ๊กเราะห์เลิศปัญญา
สามัญศึกษา
ตะโหมด พัทลุง
เปิดปกติ
33
เซนต์แคเธอรีน
สามัญศึกษา
ลำลูกกา ปทุมธานี
เปิดปกติ
34
เอกศึกษา
สามัญศึกษา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 0850076817
เปิดปกติ
35
โฮลี่เมรี่อุดรธานี
สามัญศึกษา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0818224214
เปิดปกติ
36
อนุบาลอัญชลี
สามัญศึกษา
เมืองนครพนม นครพนม 0862475194
เปิดปกติ
37
อนุบาลเอื้ออังกูร
สามัญศึกษา
แว้ง นราธิวาส
เปิดปกติ
38
อัชฌากีรีน
สามัญศึกษา
แว้ง นราธิวาส
เปิดปกติ
39
อามีนียะฮ์อิสลามียะห์
สามัญศึกษา
ตากใบ นราธิวาส
เปิดปกติ
40
อนุบาลวิทยปัญญานราธิวาส
สามัญศึกษา
ระแงะ นราธิวาส 0813683345
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ] 453 [ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024