Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
คานาวาลีวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา
สุไหงปาดี นราธิวาส
เปิดปกติ
2
ตรังร่วมพัฒนา
สามัญศึกษา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
3
บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา
สามัญศึกษา
สะบ้าย้อย สงขลา
เปิดปกติ
4
ก้าวหน้าวิทยา
สามัญศึกษา
รามัน ยะลา
เปิดปกติ
5
อนุบาลชัยพงษ์
สามัญศึกษา
ขุนตาล เชียงราย
เปิดปกติ
6
อนุบาลนานาชาติเพรพ มอนเตสเซอรี่
นานาชาติ
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02933-9388
เปิดปกติ
7
บำรุงผกา ภูเก็ต
สามัญศึกษา
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
8
อิรซาดุลอิสลามีย๊ะห์
สามัญศึกษา
สะบ้าย้อย สงขลา 0856552358
เปิดปกติ
9
บันนังสตาวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา
บันนังสตา ยะลา 0828330454
เปิดปกติ
10
สอนนวดแผนไทยสมัย
วิชาชีพ
ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
11
รักษ์นครการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองนครพนม นครพนม
เปิดปกติ
12
โกลบอล ทอล์ค
วิชาชีพ
ห้วยยอด ตรัง
ตรวจสอบสภาพ
13
นิบงพิทยาคาร
สามัญศึกษา
เมืองยะลา ยะลา
ตรวจสอบสภาพ
14
กวดวิชา บิลโบว์ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
15
กวดวิชาพัฒนาทุนปัญญา
กวดวิชา
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 0814515318
เปิดปกติ
16
กวดวิชาสร้างศิลป์
กวดวิชา
เขาย้อย เพชรบุรี
เปิดปกติ
17
สอนศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว จ.ชลบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
18
สิริอันดา
สามัญศึกษา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053110935
เปิดปกติ
19
อนุบาลอยู่วิทยาเชียงใหม่
สามัญศึกษา
สันกำแพง เชียงใหม่ 054771394
เปิดปกติ
20
อนุบาล คิดส์ ปัญจพัฒนา
สามัญศึกษา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044258311
เปิดปกติ
21
ล้านนาคริสเตียน
สามัญศึกษา
ภูซาง พะเยา 0811119630,0860418976
เปิดปกติ
22
เสริมทักษะตฤณณภพ ๒
เสริมทักษะชีวิต
วังสะพุง เลย
เปิดปกติ
23
ไทรโยค อินเตอร์แคร์
วิชาชีพ
ไทรโยค กาญจนบุรี
เปิดปกติ
24
การบินกรุงเทพ องครักษ์
วิชาชีพ
องครักษ์ นครนายก 037349899
เปิดปกติ
25
อาร์มทอง
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 037326218,0871144557
ตรวจสอบสภาพ
26
กวดวิชาปริยพิชญ์พัฒนาคณิตศาสตร์
กวดวิชา
บางบัวทอง นนทบุรี 0988269875
เปิดปกติ
27
นรพัทธิ์เทวีบริบาล
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี 0891380607
เปิดปกติ
28
การศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ
สามัญศึกษา
ชะอำ เพชรบุรี
เปิดปกติ
29
ภาษาต่างประเทศ อีซีซี เซ็นทรัลเวสต์เกต
วิชาชีพ
บางใหญ่ นนทบุรี 026553333
เปิดปกติ
30
สอนภาษาทีแอนด์ดี
วิชาชีพ
บางบัวทอง นนทบุรี 021946261
เปิดปกติ
31
สอนเคาะพ่นสีรถยนต์คาร์คอน
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 0611962932
เปิดปกติ
32
สอนภาษาบ้านความรู้
กวดวิชา
ภูเพียง น่าน 0955426565
เปิดปกติ
33
นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย
นานาชาติ
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
34
กวดวิชาอ็องฟร้องซ์
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 0815944770
เปิดปกติ
35
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา
สามัญศึกษา
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 055215499
เปิดปกติ
36
บำรุงวิทย์ศึกษา
สามัญศึกษา
บางบัวทอง นนทบุรี 021901720
เปิดปกติ
37
สอนภาษา เล็ทซ์ทอล์ค
เสริมทักษะชีวิต
ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0850394135
เปิดปกติ
38
เอ็กซ์พลอร์ แลงเกวจ
เสริมทักษะชีวิต
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
เปิดปกติ
39
เอ็น แอล พี กอล์ฟ
ศิลปะและกีฬา
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0909694222
เปิดปกติ
40
สอนภาษาตุ่นปากเป็ด
กวดวิชา
ควนขนุน พัทลุง
เปิดปกติ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ] 454 [ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024