Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
คานาวาลีวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา
สุไหงปาดี นราธิวาส
เปิดปกติ
2
ตรังร่วมพัฒนา
สามัญศึกษา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
3
บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา
สามัญศึกษา
สะบ้าย้อย สงขลา
เปิดปกติ
4
ก้าวหน้าวิทยา
สามัญศึกษา
รามัน ยะลา
เปิดปกติ
5
อนุบาลชัยพงษ์
สามัญศึกษา
ขุนตาล เชียงราย
เปิดปกติ
6
อนุบาลนานาชาติเพรพ มอนเตสซอรี่
นานาชาติ
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02933-9388
เปิดปกติ
7
บำรุงผกา ภูเก็ต
สามัญศึกษา
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
8
อิรซาดุลอิสลามีย๊ะห์
สามัญศึกษา
สะบ้าย้อย สงขลา 0856552358
เปิดปกติ
9
บันนังสตาวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา
บันนังสตา ยะลา 0828330454
เปิดปกติ
10
สอนนวดแผนไทย ดร.สมัย
วิชาชีพ
ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
11
รักษ์นครการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองนครพนม นครพนม
เปิดปกติ
12
กวดวิชา บิลโบว์อินเตอร์
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
13
โกลบอล ทอล์ค
วิชาชีพ
ห้วยยอด ตรัง
เปิดปกติ
14
นิบงพิทยาคาร
สามัญศึกษา
เมืองยะลา ยะลา
ตรวจสอบสภาพ
15
กวดวิชา บิลโบว์ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
16
กวดวิชาพัฒนาทุนปัญญา
กวดวิชา
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 0814515318
เลิกกิจการ
17
กวดวิชาสร้างศิลป์
กวดวิชา
เขาย้อย เพชรบุรี
เปิดปกติ
18
สอนศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว จ.ชลบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
19
สิริอันดา
สามัญศึกษา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053110935
เปิดปกติ
20
อนุบาลอยู่วิทยาเชียงใหม่
สามัญศึกษา
สันกำแพง เชียงใหม่ 054771394
เปิดปกติ
21
อนุบาลคิดส์ ปัญจพัฒนา
สามัญศึกษา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044258311
เปิดปกติ
22
ล้านนาคริสเตียน
สามัญศึกษา
ภูซาง พะเยา 0811119630,0860418976
เปิดปกติ
23
เสริมทักษะตฤณณภพ ๒
เสริมทักษะชีวิต
วังสะพุง เลย
เปิดปกติ
24
ไทรโยคอินเตอร์แคร์
วิชาชีพ
ไทรโยค กาญจนบุรี
เปิดปกติ
25
การบินกรุงเทพ องครักษ์
วิชาชีพ
องครักษ์ นครนายก 037349899
เปิดปกติ
26
อาร์มทอง
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 037326218,0871144557
เปิดปกติ
27
กวดวิชาปริยพิชญ์พัฒนาคณิตศาสตร์
กวดวิชา
บางบัวทอง นนทบุรี 0988269875
เปิดปกติ
28
รพัทธิ์เทวีบริบาล
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี 0891380607
เปิดปกติ
29
การศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ
สามัญศึกษา
ชะอำ เพชรบุรี
เปิดปกติ
30
ภาษาต่างประเทศ อีซีซี เซ็นทรัลเวสต์เกต
วิชาชีพ
บางใหญ่ นนทบุรี 026553333
เปิดปกติ
31
สอนภาษาทีแอนด์ดี
วิชาชีพ
บางบัวทอง นนทบุรี 021946261
เปิดปกติ
32
สอนเคาะพ่นสีรถยนต์คาร์คอน
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 0611962932
เปิดปกติ
33
สอนภาษาบ้านความรู้
กวดวิชา
ภูเพียง น่าน 0955426565
เปิดปกติ
34
นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย
นานาชาติ
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
35
กวดวิชาอ็องฟร้องซ์
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 0815944770
เปิดปกติ
36
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา
สามัญศึกษา
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 055215499
เปิดปกติ
37
บำรุงวิทย์ศึกษา
สามัญศึกษา
บางบัวทอง นนทบุรี 021901720
เปิดปกติ
38
สอนภาษา เล็ทซ์ทอล์ค
เสริมทักษะชีวิต
ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0850394135
เปิดปกติ
39
เอ็กซ์พลอร์ แลงเกวจ
เสริมทักษะชีวิต
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
เปิดปกติ
40
เอ็น แอล พี กอล์ฟ
ศิลปะและกีฬา
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0909694222
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ] 454 [ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024