Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
มัธยมจันทร์รวี
สามัญศึกษา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
2
ดนตรีอุดรคีตา-ลีลา
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เลิกกิจการ
3
กรุงเทพบริการอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042243509
เลิกกิจการ
4
กวดวิชาธนวัชร
กวดวิชา
บ่อพลอย กาญจนบุรี
เปิดปกติ
5
กวดวิชาบ้านครูจอย มุกดาหาร ชื่อซ้ำ
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 0918621672
เปิดปกติ
6
สอนภาษาอิงลิชคอนเนอร์ สกลนคร ชื่อซ้ำ
วิชาชีพ
เมืองสกลนคร สกลนคร 042714699
เปิดปกติ
7
ภาษาสวัสดี ชลบุรี ชื่อซ้ำ
วิชาชีพ
พานทอง ชลบุรี 0875415182
เปิดปกติ
8
กวดวิชาเกรดเอ สุรินทร์ ชื่อซ้ำ
กวดวิชา
ท่าตูม สุรินทร์ 044519298
เปิดปกติ
9
กวดวิชาออนดีมานด์ วรรณสรณ์ ชั้น 11
กวดวิชา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
10
ฝึกอาชีพนริศรา
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
11
ตรัยคุณการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
12
สอนภาษาเกาหลีฮันกึลเซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เพ็ญ อุดรธานี
เปิดปกติ
13
เสริมทักษะอาชีพ อุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
14
กวดวิชารัตนลักษณ์
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
15
เฟื่องฟูอักษรภาษาเกาหลีอุดร
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
16
สอนสักคิ้วนกแก้ว 888
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
17
ภาษาอังกฤษอิงอิ๊งค์
เสริมทักษะชีวิต
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
18
เสริมทักษะชีวิตไอเพลิน
เสริมทักษะชีวิต
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
19
กษมาสอนอากาศยานไร้คนขับ
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
20
ภาษาเกาหลีฮวาซอง
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
21
สอนภาษาโคราชวิทยา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
22
ศูนย์ภาษาเอมม่า
กวดวิชา
กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
23
ดนตรี อาร์มี่ มิวสิค
ศิลปะและกีฬา
นางรอง บุรีรัมย์
เปิดปกติ
24
ติวเตอร์กรู๊ปศรีรัตนะ
กวดวิชา
ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
25
กวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เพชรบูรณ์
กวดวิชา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
26
สอนภาษาเกาหลียอนฮวา
วิชาชีพ
ลำลูกกา ปทุมธานี
เปิดปกติ
27
สยามนาวาการบริบาล
วิชาชีพ
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
28
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ยามีอาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านปลักโลด)
ตาดีกา
จะนะ สงขลา
เปิดปกติ
29
สกลนครบริบาลศาสตร์
วิชาชีพ
เมืองสกลนคร สกลนคร
เปิดปกติ
30
กวดวิชาชัชชญา
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 027011583
เลิกกิจการ
31
สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เอสพลานาด แคราย
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
32
กวดวิชาเวทคณิตพัฒนาการ
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
33
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตาดีกา ดารุลนาอีม บาโงลาฆูนิง
ตาดีกา
รามัน ยะลา
เปิดปกติ
34
กวดวิชาเมกกะติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่
เลิกกิจการ
35
สอนภาษารัสเซียน ออร์โธด็อกซ์ ภูเก็ต
วิชาชีพ
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
36
กวดวิชาสมาร์ทคิดส์
กวดวิชา
เมืองตาก ตาก 0918411356
เปิดปกติ
37
กวดวิชารัฏรินทร์
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
38
กวดวิชาคณิตครูอู๋
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
39
ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา
สามัญศึกษา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ
40
กวดวิชา ครูจิน
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ] 460 [ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024