Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชา ทีแบ็ค เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองสกลนคร สกลนคร
เลิกกิจการ
2
กวดวิชา อีคิว ไอคิว ทาวน์ อยุธยา
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
3
กวดวิชาธรรมชาติศึกษา ศรีนครินทร์
กวดวิชา
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
4
มวยไทยคอนเทนเดอร์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
5
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
6
ไทยแลนด์ดิจิทัลเวิลด์
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
7
ภาษาเดอะซีนิธ
เสริมทักษะชีวิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
8
บริบาลพัทลุง
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
9
สอนภาษา บริท
วิชาชีพ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
10
กวดวิชาและภาษาอิฐก้อนแรก
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
11
กวดวิชาสุมนเมธี ขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
12
พร้อมบุญบริบาล
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
13
สนุกคิด ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
เสริมทักษะชีวิต
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
14
สอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ปทุมธานี
วิชาชีพ
ลำลูกกา ปทุมธานี
เปิดปกติ
15
อนุบาลเมืองมุก
สามัญศึกษา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 0846017855
เปิดปกติ
16
กวดวิชาบ้านนายพล
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
17
นวดแผนไทยและสปา สาเกตนคร
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
18
ภาษาบ้านปุญญ์ปัญญา
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เปิดปกติ
19
อนุบาลมินท์มันตา
สามัญศึกษา
เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 0934156287
เปิดปกติ
20
กวดวิชาเมธาภัตร
กวดวิชา
ท่าม่วง กาญจนบุรี
เปิดปกติ
21
สนุกคิด นครปฐม
เสริมทักษะชีวิต
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
22
พฤกษ์ร่มเย็นบริบาล
วิชาชีพ
กำแพงแสน นครปฐม
เปิดปกติ
23
สอนภาษาอิงลิเชียส
วิชาชีพ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
สอนภาษา ไบรท์ตัน
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
25
รุ้งอรุณศึกษา
สามัญศึกษา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045241647
เปิดปกติ
26
หาดใหญ่
สามัญศึกษา
บางกล่ำ สงขลา
เปิดปกติ
27
ส่องแสงอนุสรณ์
สามัญศึกษา
หาดใหญ่ สงขลา 074291277,074291480
เปิดปกติ
28
สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สามัญศึกษา
ปากเกร็ด นนทบุรี 028371111
เปิดปกติ
29
เกิดศิริ คิดส์ คลับ
เสริมทักษะชีวิต
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
30
สอนขับรถโปรไดรเวอรส์
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
31
ถาวรีติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
32
กวดวิชาออนดีมานด์ ราชบุรี
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
33
อินดุก เทควันโด
ศิลปะและกีฬา
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
34
ภาคีโยคะ
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
35
ฟิตแฟคมวยไทย รัชดา
ศิลปะและกีฬา
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
นานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่
นานาชาติ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 052088535
เปิดปกติ
37
สระบุรีบริบาล
วิชาชีพ
เมืองสระบุรี สระบุรี
เปิดปกติ
38
สอนภาษา ยัว ติวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 0947809955
เปิดปกติ
39
สุทธิเกียรติสอนภาษาและส่งเสริมธุรกิจ
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 0979212220
เปิดปกติ
40
สอนภาษาฮิงาชิ
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 0882678010
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ] 461 [ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024