Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
พอดีวิทยา
สามัญศึกษา
นาโพธิ์ บุรีรัมย์
เปิดปกติ
2
บุญประทานคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เปิดปกติ
3
ช่างตัดผม ป.ส่งเสริม
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
4
ส่งเสริมวิชาชีพเทคนิค
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เปิดปกติ
5
มุทิตาศึกษา
สามัญศึกษา
เดชอุดม อุบลราชธานี
เปิดปกติ
6
เสริมท้กษะ มิติคิด
เสริมทักษะชีวิต
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
7
สอนภาษจีนเฟิ่งหวาง
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
8
สิริมงคลวิทยา
สามัญศึกษา
ตระการพืชผล อุบลราชธานี
เปิดปกติ
9
วัฒนาปัญญานุสรณ์
สามัญศึกษา
พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0805894446
เปิดปกติ
10
กวดวิชาทวีปัญญาลพบุรี
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
11
ภาษาเกาหลีชัยภูมิ
วิชาชีพ
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
12
นานาชาติ บัดส์ ภูเก็ต
นานาชาติ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
13
อนุบาลณิชากรบัณฑิต
สามัญศึกษา
บ้านม่วง สกลนคร
เปิดปกติ
14
ปัญญาเพิ่มพูล
สามัญศึกษา
โพนพิสัย หนองคาย
เปิดปกติ
15
ภูมิเลิศปัญญาญ์
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 0642463969
เปิดปกติ
16
สอนภาษาเกาหลีจินดามณี สวรรคโลก
วิชาชีพ
สวรรคโลก สุโขทัย
เปิดปกติ
17
สอนภาษาคินเดอร์เพรพ อีสต์วิลล์
วิชาชีพ
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
18
กวดวิชาภาษาสุขสันต์ อิงลิช คอร์นเนอร์
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
19
สอนภาษาเดอะอิงลิชเซ็นเตอร์หัวหิน
เสริมทักษะชีวิต
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
เปิดปกติ
20
สอนภาษาเวเลน หัวหิน
เสริมทักษะชีวิต
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
เลิกกิจการ
21
ศิริจันทร์ศึกษา
สามัญศึกษา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
22
มูลนิธิการศึกษาวุฒิวิทยา
สามัญศึกษา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
23
กวดวิชาเชียงคำวันแม็ท
นานาชาติ
เชียงคำ พะเยา
เปิดปกติ
24
พฤทธิ์ภาษา
วิชาชีพ
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
25
อรุณวิทย์พิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา
โคกโพธิ์ ปัตตานี
เปิดปกติ
26
พะเยาการบริบาลศาสตร์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
27
อนุบาลพลอยชมพู
สามัญศึกษา
เทพารักษ์ นครราชสีมา
เปิดปกติ
28
สาธิตกรุงเทพธนบุรี
สามัญศึกษา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
29
ดารุลตักวาวิทยา
สามัญศึกษา
รือเสาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
30
อนุบาลบัณฑิตน้อย 4
สามัญศึกษา
หนองบุญมาก นครราชสีมา
เปิดปกติ
31
ตัดแต่งผมชายธนาฤทธิ์
วิชาชีพ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
นานาชาติอุ่นรัก
นานาชาติ
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
33
สิงห์วงศ์
สามัญศึกษา
นางรอง บุรีรัมย์
เปิดปกติ
34
กวดวิชา คิวบริส
กวดวิชา
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
35
เพชรโสภณ พิษณุโลก
สามัญศึกษา
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เปิดปกติ
36
ศรีปะแตวิทยา
สามัญศึกษา
ยะหา ยะลา
เปิดปกติ
37
ลากอศาสน์ศึกษา
สามัญศึกษา
ยะหา ยะลา
เปิดปกติ
38
บังนนังสตาปัญญานุกูล
สามัญศึกษา
บันนังสตา ยะลา
เปิดปกติ
39
อนุบาล ว.วรบุตร
สามัญศึกษา
คำม่วง กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
40
กวดวิชาสมาร์ทคิดส์ บ้านส้อง
กวดวิชา
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ] 464 [ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024