Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ดนตรีพาเพลิน เซ็นทรัลศาลายา
ศิลปะและกีฬา
สามพราน นครปฐม 0876903993
เปิดปกติ
2
สอนขับรถ ดี ชัวร์ ไดร์ฟวิ่ง
เสริมทักษะชีวิต
พระพรหม นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
3
ยศกรสอนขับรถยนต์
เสริมทักษะชีวิต
ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
4
กวดวิชาและศิลปะคิดพัฒนา
กวดวิชา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
5
กวดวิชาทองศุภกิจ
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
6
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไอแคนรีด เดอะคริสตั พาซิโอ
เสริมทักษะชีวิต
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
7
ภาษาเอ็ดดูเคชั่นเฮาส์
เสริมทักษะชีวิต
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
8
พัฒนาบุคลิกภาะและภาษาอาจารย์อุ้ม รัชดาภิเษก
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
9
นครสวรรค์อินเตอร์บริบาล
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0903792709
เปิดปกติ
10
สอนภาษาฟิวเจอร์โฟกัส
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0899675918
เปิดปกติ
11
กรุงเทพติวเตอร์เฮ้าส์ แฟชั่น ไอส์แลนด์
กวดวิชา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
12
ตะห์ฟีซุลกุรอาน ฮัลกอฮยือนอง
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 0819905146
เปิดปกติ
13
สอนขับรถ อี.ไดรฟ์เวอร์หัวหิน
วิชาชีพ
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0619499799,032827101
เปิดปกติ
14
กวดวิชาไอแมคแอนด์โรบอทชายด์ลพบุรี
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 0861220164
เปิดปกติ
15
สอนเต้นกัญญาแด๊นซ์
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ
16
เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์
สามัญศึกษา
บางละมุง ชลบุรี 03842290
เปิดปกติ
17
ลาซาล สังขละบุรี
สามัญศึกษา
สังขละบุรี กาญจนบุรี 0845727838
เปิดปกติ
18
พัฒนาบุคลิกภาพ ด็อกเตอร์ พี
เสริมทักษะชีวิต
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044070995
เปิดปกติ
19
เตชะวิทย์
สามัญศึกษา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0869995617
เปิดปกติ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ] 469

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024