Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ร่มโพธิ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
2
เสริมธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2243164
เลิกกิจการ
3
อาชีวศึกษารวมช่าง
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2241819
เลิกกิจการ
4
สุทธิวรรณคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2800782-3
เปิดปกติ
5
สหศิลป์อาภรณ์
ศิลปะและกีฬา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
6
นววิชช์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2226404
เปิดปกติ
7
ภาษาอังกฤษดวงแก้ว
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2226602
เปิดปกติ
8
จินตนาภาษาศาสตร์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
9
ศูนย์สอนภาษาสากล
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2823428
เปิดปกติ
10
อายุรเวทวิทยาลัย(ชีวกโกมารภัจจ์)
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6195836
เลิกกิจการ
11
วิชาการหนังสือพิมพ์และประชาสัมพันธ์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
12
เสริมสวยวิชาณี
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
13
วิทยุวิทยา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
14
ศูนย์สอนภาษา ดร.เฉลา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
15
สันติพาณิชย์และภาษา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
16
สอนตัดเสื้อดวงใจ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2225531
เปิดปกติ
17
เสริมหลักสูตร
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2247101-5
เปิดปกติ
18
สยามนาฬิกา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2241940
เปิดปกติ
19
อันเดอร์อู๊ดพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
20
เอี่ยมสำอางค์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
21
สอนตัดเสื้อไพ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2824891
เปิดปกติ
22
สอนดัดผมตัดเสื้อนุชนารถ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2825066
เปิดปกติ
23
บ้านภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 22243141
เปิดปกติ
24
โหราศาสตร์กรุงเทพ
ศิลปะและกีฬา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
25
วิทยานุกรณ์อาชีวศึกษา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2241000
เปิดปกติ
26
ฝึกหัดการช่างวิทยุโทรทัศน์ประวิทยากร
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
27
เศรษฐศิริคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2438962-9,02-2431090
เปิดปกติ
28
พรจรัสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
29
ปกรณ์สอนตัดเสื้อและออกแบบชั้นสูง
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2434762, 02-2436860
เปิดปกติ
30
ฝึกวิชาชีพและภาษาศรีย่าน
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
31
ชนฎาวิชาชีพ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-6692969
เปิดปกติ
32
อาชีวคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2415431
เปิดปกติ
33
ศูนย์ภาษาการแปลนานาชาติและกวดวิชา
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2432146
เลิกกิจการ
34
ศรีย่านอาชีวศึกษา
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2433686
เปิดปกติ
35
สอนขับรถยนต์บางกระบือ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2413994
เปิดปกติ
36
สอนขับรถยนต์สุขเกษมยานยนต์
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2435360
เปิดปกติ
37
วัทธิกร
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2411303
เปิดปกติ
38
สอนตัดเสื้อดวงกมล
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2432057
เลิกกิจการ
39
คอมพิวเตอร์สยามธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-6689401
เปิดปกติ
40
สอนภาษาของสมาคมฝรั่งเศสสาขาสามเสน
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024