Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ร่มโพธิ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
เสริมธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2243164
เลิกกิจการ
3
อาชีวศึกษารวมช่าง
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2241819
เลิกกิจการ
4
สุทธิวรรณคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2800782-3
ตรวจสอบสภาพ
5
สหศิลป์อาภรณ์
ศิลปะและกีฬา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
นววิชช์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2226404
ตรวจสอบสภาพ
7
ภาษาอังกฤษดวงแก้ว
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2226602
เปิดปกติ
8
จินตนาภาษาศาสตร์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
ศูนย์สอนภาษาสากล
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2823428
เปิดปกติ
10
อายุรเวทวิทยาลัย(ชีวกโกมารภัจจ์)
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6195836
เลิกกิจการ
11
วิชาการหนังสือพิมพ์และประชาสัมพันธ์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
เสริมสวยวิชาณี
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
วิทยุวิทยา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
ศูนย์สอนภาษา ดร.เฉลา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
สันติพาณิชย์และภาษา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
สอนตัดเสื้อดวงใจ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2225531
ตรวจสอบสภาพ
17
เสริมหลักสูตร
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2247101-5
เปิดปกติ
18
สยามนาฬิกา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2241940
ตรวจสอบสภาพ
19
อันเดอร์อู๊ดพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
เอี่ยมสำอางค์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
สอนตัดเสื้อไพ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2824891
ตรวจสอบสภาพ
22
สอนดัดผมตัดเสื้อนุชนารถ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2825066
เปิดปกติ
23
บ้านภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 22243141
เปิดปกติ
24
โหราศาสตร์กรุงเทพ
ศิลปะและกีฬา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
วิทยานุกรณ์อาชีวศึกษา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2241000
ตรวจสอบสภาพ
26
ฝึกหัดการช่างวิทยุโทรทัศน์ประวิทยากร
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
เศรษฐศิริคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2438962-9,02-2431090
ตรวจสอบสภาพ
28
พรจรัสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
ปกรณ์สอนตัดเสื้อและออกแบบชั้นสูง
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2434762, 02-2436860
เปิดปกติ
30
ฝึกวิชาชีพและภาษาศรีย่าน
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
ชนฎาวิชาชีพ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-6692969
เปิดปกติ
32
อาชีวคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2415431
ตรวจสอบสภาพ
33
ศูนย์ภาษาและการแปลนานาชาติ และกวดวิชา
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2432146
เปิดปกติ
34
ศรีย่านอาชีวศึกษา
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2433686
ตรวจสอบสภาพ
35
สอนขับรถยนต์บางกระบือ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2413994
เปิดปกติ
36
สอนขับรถยนต์สุขเกษมยานยนต์
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2435360
เปิดปกติ
37
วัทธิกร
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2411303
ตรวจสอบสภาพ
38
สอนตัดเสื้อดวงกมล
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2432057
เปิดปกติ
39
คอมพิวเตอร์สยามธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-6689401
เปิดปกติ
40
สอนภาษาของสมาคมฝรั่งเศสสาขาสามเสน
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024