Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เสริมภาษาต่างประเทศ บางรัก
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 26309930
เลิกกิจการ
2
สอนภาษาเอกอังกฤษ สีลม
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
3
ภาษาอังกฤษสีลม
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2337033
เปิดปกติ
4
บูรพาสถาบันศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2342631
เปิดปกติ
5
บุศรา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
6
ภาษายูเนี่ยน
วิชาชีพ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2146033
เปิดปกติ
7
กวดวิชาอาจารย์สุวิมล-สุธี
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2342407-8
เปิดปกติ
8
เสริมสวยลาลิตย์
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2338516
เปิดปกติ
9
ภาษาอังกฤษการพาณิชย์
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
10
ภาษาพัฒนา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
11
วัฒนศิริศึกษาสีลม
กวดวิชา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
12
ศรีจันทรา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
13
สอนดัดผมวินนา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
14
สอนขับรถยนต์จรัสเชิงฉลาด
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2337841
เปิดปกติ
15
ภัทรวิทย์
กวดวิชา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 22331535
เปิดปกติ
16
ปราณีอังกฤษวิทยา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
17
ศูนย์การศึกษาภูมิพัฒน์
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2310838
เลิกกิจการ
18
พัฒนศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
19
สอนคอมพิวเตอร์นิเทศสากล
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
20
สร้างทักษะพาณิชย์และการบัญชี
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6300760-2
เปิดปกติ
21
วิชาการแว่นตาไทย
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6117835
เลิกกิจการ
22
จินตศึกษาสีลม
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6366200
เปิดปกติ
23
อัญมณีศาสตร์และการออกแบบเครื่องประดับ จีไอเอ (ประเทศไทย)
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6324590
เปิดปกติ
24
สอนคอมพิวเตอร์รุ่งเรือง
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
วิทยศิลป์ภาษา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2350241
เปิดปกติ
26
ภักดิ์มณี
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
27
ภาษาต่างประเทศอินลิงกัวสีลม
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
สอนภาษาอังกฤษแนวใหม่
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
29
สอนภาษาอังกฤษพัฒนาศึกษา สีลม
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6362818
เปิดปกติ
30
อัญมณีศิลป์
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6302270
เปิดปกติ
31
ศิลปศาสตร์การอาหาร
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
ศูนย์ภาษาบางกอกมัลติมีเดีย
วิชาชีพ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
33
ฟื้นฟูภาษา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6338308
เปิดปกติ
34
ภาษาจีนโพ้นทะเล
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2667165
เปิดปกติ
35
ภาษาสีลม
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2376693-4
เปิดปกติ
36
คอมพิวเตอร์สยามพัฒนา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
37
สอนภาษาสิริน
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2347177-8
เลิกกิจการ
38
ศิลปการประกอบอาหารและขนม
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2364333,02-2383522
เปิดปกติ
39
นานาชาติธุรกิจและการท่องเที่ยว
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2337725
เปิดปกติ
40
อัญมณีวิทยา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2337262
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024