Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนพิมพ์ดีดพันธ์ศลวิทยา
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4665642
เปิดปกติ
2
โรจน์วิทยา
กวดวิชา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4662584
เปิดปกติ
3
ราษฎร์เจริญเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4384915
เปิดปกติ
4
วิไลพรพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4668288
เปิดปกติ
5
สยามรัฐพิมพ์ดีดและภาษา
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
6
การช่างสยาม
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4660040
เปิดปกติ
7
สอนตัดเสื้อดาว ดาวคนอง
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4680732,02-4680888
เปิดปกติ
8
เทพยานยนต์
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4651368
เปิดปกติ
9
สอนตัดเสื้อมะลิวัลย์
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4651603
เปิดปกติ
10
พิมพ์พัฒน์พิมพ์ดีดศึกษา
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4724908
เลิกกิจการ
11
บุศร์ยานยนต์
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4652526
เปิดปกติ
12
กรุงเทพพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4681743
เปิดปกติ
13
สอนตัดเสื้อณัฐกานต์
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4721689,02-4721923
เปิดปกติ
14
สอนเย็บจักรอุตสาหกรรมตรงจิตรจริง
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4764099
เลิกกิจการ
15
แสงทองโทรทัศน์
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-3042099
เปิดปกติ
16
คอมพิวเตอร์วงเวียนใหญ่
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4657669
เปิดปกติ
17
นลินพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4668684
เปิดปกติ
18
สอนตัดเสื้ออุสาหะดาวคะนอง
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 24686936
เปิดปกติ
19
เสริมสวยสาวสยาม
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-4121547
เลิกกิจการ
20
ตรอกจันทน์ธุรกิจพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-4653928
เปิดปกติ
21
คอมพิวเตอร์สแควร์ธุรกิจและภาษา
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
22
อาชีวศึกษาเพชรเกษม
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-4668284
เปิดปกติ
23
นวดแผนไทยและสมุนไพรกรุงเทพ
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
24
ภาษาและคอมพิวเตอร์ อี ซี ซี ท่าพระ
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4779405-8
เปิดปกติ
25
จิตรีดูแลผู้สูงอายุและเด็ก
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
ณัชพลพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-4123548
เปิดปกติ
27
ร่มโพธิ์ศึกษา(ร่มโพธิ์พิมพ์สัมผัส)
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-4654932
เปิดปกติ
28
เทพมงคลสยามภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
29
ศูนย์วิทยาการกรุงเทพ
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
สอนตัดเสื้อวันเพ็ญ
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
31
ท่าพระพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
วนิดาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-8911473
เปิดปกติ
33
สอนตัดเสื้ออัมพร
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-4670808
เลิกกิจการ
34
ศูนย์คอมพิวเตอร์ธนบุรี
วิชาชีพ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-4111052
เลิกกิจการ
35
พัฒนศาสตร์การขาย
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
ศิลปะและภาษาสมัยใหม่
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-5415394-5
เปิดปกติ
37
นานาชาติเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-2741618-22
เลิกกิจการ
38
พัฒนวิทยสารสนเทศ
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
สอนภาษาพระรามเก้า
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7197620-4ต่อ460-3
เปิดปกติ
40
ภาสา
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-3192784
เลิกกิจการ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024