Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ภาษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
สอนตัดเย็บเสื้อผ้าช่อทิพย์วังทอง
วิชาชีพ
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4150853
เปิดปกติ
3
ศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
วิชาชีพ
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4166556,028943135
เปิดปกติ
4
ส่งเสริมวิทยฐานะเวลาบ่าย
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
ประสาทปัญญาเวลาบ่าย
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2220428
ตรวจสอบสภาพ
6
ราชบพิธวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2220867
เลิกกิจการ
7
วัดอินทรวิหารเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2819875
ตรวจสอบสภาพ
8
สหบัณฑิตเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2241165
ตรวจสอบสภาพ
9
กวดวิชาฐานภูมิ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6290354-5
ตรวจสอบสภาพ
10
สุทัศน์วิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2214331
เลิกกิจการ
11
ตะละภัฎศึกษาเวลาบ่าย
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2222408,02-2237824
ตรวจสอบสภาพ
12
แสนยานุกรวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2231769
เปิดปกติ
13
กวดวิชาวัดสระบัว (พระนครบริการ)
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-5891033
ตรวจสอบสภาพ
14
ส่งเสริมวิทยฐานะเวลาค่ำ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
ชิกข์วิทยาลัยเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่สุทัศน์บัณฑิต
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
ดุริยางค์สากลประยูรชีวานันท์
ศิลปะและกีฬา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
สากลบัณฑิตราชดำเนิน
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2241819
ตรวจสอบสภาพ
19
ศูนย์รวมวิชาการ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2818509
เปิดปกติ
20
กวดวิชาพรกุศล
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6212006
เปิดปกติ
21
พระนครภาษาต่างประเทศฤดูร้อน
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
กวดวิชาราชดำเนิน
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
กวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์วิสุทธิกษัตริย์
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2818117
เลิกกิจการ
24
พิชญ์วิทย์
กวดวิชา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2211044
เปิดปกติ
25
เทเวศร์วิทยาลัยเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2214286
ตรวจสอบสภาพ
26
พินิตกวดวิชา
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
ตะละภัฎศึกษาเวลาค่ำ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2222408,02-2237824
ตรวจสอบสภาพ
28
สุทัศน์ศึกษาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
จักรวรรดิ์ศิลปเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
วัดสามพระยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2828009
ตรวจสอบสภาพ
31
กวดวิชาวัดราษฎร์บูรณะ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2219844
ตรวจสอบสภาพ
32
ดารานุกูล เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
กวดวิชานวศึกษา วิสุทธิกษัตริย์
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6290011
เลิกกิจการ
34
กวดวิชาวัดสุทัศน์เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
กวดวิชาวรรณสรณ์วิสุทธิ์กษัตริย์
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6292150-3
เปิดปกติ
36
กวดวิชาบ้านอาจารย์จุรีรัตน์
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2825795
เปิดปกติ
37
สามัคคีบัณฑิต (Math Genter)
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2225101
เลิกกิจการ
38
แพทย์แผนโบราณ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2212974
เปิดปกติ
39
ภาษาโดยวิธีธรรมชาติ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2829646, 6291436
เปิดปกติ
40
ซิกข์เนยาปาทซาลา
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2248090
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024