Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
บ้านอาจารย์จรรยา
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3701975
เปิดปกติ
2
กวดวิชานวศึกษา ลาดพร้าว
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
ศูนย์คณิตศาสตร์อาจารย์ชวพัฒน์
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3781977
เปิดปกติ
4
กวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์บางกะปิ
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3701350
เลิกกิจการ
5
กวดวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชัชชัย บางกะปิ
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3701623
เลิกกิจการ
6
พัฒนาการศึกษา บางกะปิ
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3702229
เลิกกิจการ
7
เตรียมศึกษาบางกะปิ
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3702809
เปิดปกติ
8
ปรมัตถ์ศึกษา
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3701661-3
เปิดปกติ
9
นาฏศิลป์นิยา
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3750170
เปิดปกติ
10
ศานตินิเวศ
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
11
ดนตรียามาฮ่าบางกะปิ
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3743540-1
เลิกกิจการ
12
สมุดไท สอนศิลปะและการออกแบบหัวหมาก
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3184743
เปิดปกติ
13
ดนตรีเพลงพิณ
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3186038
เปิดปกติ
14
สอนศิลปการแต่งหน้า
ศิลปะและกีฬา
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6932480
เปิดปกติ
15
ดนตรี กิตติ กีตาร์ปืน
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3757279
เปิดปกติ
16
ศึกษาภัณฑ์การศึกษา
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
17
กวดวิชาวี บาย เดอะ เบรน
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3703300
เปิดปกติ
18
สมุดไทสอนศิลปะและการออกแบบปทุมวัน
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6580500
เลิกกิจการ
19
นาฎศิลป์สากลวราพร-กาญจนา
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2528704
เปิดปกติ
20
กวดวิชานวศึกษา สยามสแควร์
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2524848
เปิดปกติ
21
เดอะ เบรน ปทุมวัน
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6584499
เลิกกิจการ
22
วิทย์ศิลป์
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2518326
เปิดปกติ
23
เดอะติวเตอร์ สยามสแควร์
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2511171-3
เปิดปกติ
24
กวดวิชาวรรณวัชร
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2545350
เปิดปกติ
25
กวดวิชาวรรณสรณ์ พญาไท
กวดวิชา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2513163-5
เปิดปกติ
26
พัฒนาเพิ่มพูนการศึกษา
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
วิทย์ศิลป์สยามสแสควร์
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2520110
เปิดปกติ
28
สมัยวิทยา
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2532719-20
เลิกกิจการ
29
กวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน พญาไท
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6584499
เปิดปกติ
30
ปรมัตถ์ศึกษา สยามสแควร์
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6583844-5
เปิดปกติ
31
เตรียมศึกษาสยามสแควร์
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2541873
เปิดปกติ
32
กวดวิชาสูงส่งเสริมปัญญา
กวดวิชา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6366465
เปิดปกติ
33
ราชทัศน์นาฎศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
34
ศรีเพชรลีลาศ
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
35
ศิลปการจัดดอกไม้สดราชดำริ
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
ศิลปป้องกันตัว
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
37
เวชสวรรค์การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
38
ศิลปการป้องกันตัวอาภัสสา
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2518015,02-2523157
เปิดปกติ
39
ลีลาศสวนดุสิต(บุญเลิศลีลาศ)
ศิลปะและกีฬา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-2516303
เปิดปกติ
40
ลีลาศวิจิตรศิลป
ศิลปะและกีฬา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] 87 [ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024